Är människan god eller ond?

Människan står idag högst i näringskedjan på jorden. Vi har som art utvecklats så pass mycket att vi faktiskt kan ändra vår egen planets framtid. Det är en enorm makt som idag vilar i våra händer. Människan har kapaciteten att skapa stor skönhet likväl som ofantlig förödelse. De val vi gör däremellan speglas av vår moral. Då är det väl rimligt att ställa sig själv frågan om människan, som art, i grunden är god och ibland gör onda saker eller tvärtom? Jag tycker detta är en fråga som var människa bör ställa sig själv. Skapar jag mer gott eller ont? Självrannsakan kan faktiskt leda till personlig utveckling.

Vi färgas alla av vår omgivning och blir barn av vår tid. Detta är ganska lätt att se om man tittar på vilka värderingar som existerade i ett historiskt perspektiv. Om vi igenom dagens ögon tittar på t ex 1600 -talets värderingar och gärningar så skulle vi nog ha svårt att kalla dessa människor “goda” samtidigt som nog de flesta på den tiden nog ansåg sig vara just det. Om man tänker i dessa banor så kommer man naturligtvis snabbt in på frågan om arv och miljö. Jag själv tror nog att arv bara ger en förutsättningar men miljön är den faktor som spelar störst roll.

Om man väljer den logiken så spelar var människas uppväxtmiljö stor roll i hur samhällets framtid kommer att se ut. Så titta er omkring. Vad är det för värderingar som vår nästa generation får inpräntade? Då menar jag inte bara vad föräldrar försöker lära sina barn utan vilket budskap som samhället i stort förmedlar.

I Sverige får barnen, redan som väldigt små, inpräntat sina könsroller genom massor av reklam i TV och i böcker. Flickor uppmanas att köpa prinsesskläder och reklamens budskap är starkt. Kvinnor skall vara vackra och framgångsrika. Skönhetsidealet befästs redan i väldigt ung ålder. Pojkar skall vara hjältar som med våld kan betvinga andra män. Helst med superkrafter som t ex Spiderman. Det är ganska enkelt att se detta när man ser vilka leksaker barn har. Det är inte många pojkar som vid sju års ålder leker med en leksaksspis. Inte heller är det väldigt många flickor i sjuårsåldern som springer omkring utklädda till spiderman.

När dessa barn blir äldre och får tillgång till datorer så öppnas en helt ny värld för dom. En värld där olika grupper i världen försöker övertyga om att just deras moral och syn på världen är den rätta. Dessa grupper behöver inte nödvändigtvis göra detta medvetet men det sker dock ändå. När t ex Facebook sätter sin uppförandekod så är den naturligtvis baserad på deras moral och syn på världen. Samma gäller när barnen ser lilla aktuellt eller spelar dataspel. Jag satte mig ner och såg en rysk serie på Netflix som hette “Better than us”. Jag hade aldrig tidigare sett en rysk underhållningsserie och för det första måste jag säga att den var ganska bra men det som slog mig var de små subtila skillnaderna. Det var t ex väldigt lite naket om man jämför med en amerikansk serie i samma kategori. Även kvinnosynen verkade vara lite annorlunda. Jag fick helt enkelt en annan känsla när jag såg den serien än då jag såg en amerikansk serie i samma kategori. Egentligen är nog inte detta så konstigt utan det beror nog bara på att skaparna har en lite annan syn på världen.

När barnen blir ännu äldre börjar dom lyssna mer på nyheter och därmed även på politik och de budskap som våra ledare förmedlar. Det starkaste budskapet dom då får höra är att ett lönejobb är det viktigaste som finns. Om du inte har det så är du “tärande”. Det spelar mindre roll vilket jobb det är. Det viktiga är att du har ett. Detta oavsett om ditt jobb är att helt meningslöst som att t ex försöka sälja saker till människor som varken behöver eller har råd med den produkt som du är satt att sälja. Det viktiga är att du har ett jobb. Bara det faktum att väldigt många i Sverige ser det som någonting positivt att vi får exportera vapen säger en del om vår kollektiva inställning. De arbetstillfällen det skapar verkar anses viktigare än de liv som dessa vapen tar i länder långt borta från våra egna gränser. Dom krig där du hittar dessa vapen skapar många flyktingar men våra ledare förmedlar även budskapet att om det kommer många flyktingar så kommer dessa att ta just ditt jobb. Även om jobbet är meningslöst så kommer du att uppfatta detta som ett hot mot dig personligen. Du måste ju ha råd att köpa allt krafs och krimskrams som reklamen deklarerat att du behöver för att vara “normal”.

TV-shower som t ex Idol och Brittain got talent premierar individen över gruppen vilket göder egoismen i samhället. T o m dataspel där man spelar i lag har poäng som rangordnar personerna inom laget. Det måste ju finnas en individ som är bäst trots att det är laget som vinner. Zlatan hyllas mer än det lag han spelar i. Ni som är lite äldre kan nog minnas den tid då allt från idrott till arbete premierade laget före jaget i betydligt högre utsträckning.

Så vilken moral och vilka värderingar är det då idag som gäller? En sak som jag upplever idag är att egoismen frodas. Självförverkligande har blivit mycket viktigare samtidigt som självuppoffring nästan ses som lite lätt naivt. Var gång ni hör saker som “Varför skall vi ha hårdare miljökrav när Kina släpper ut så mycket” så är det ett uttryck för just den saken. Samma sak gäller i skattedebatten. Människor är inte längre lika villiga att betala skatt även om det gynnar Sverige som helhet. Deras omedelbara närhet blir viktigare är nationen som helhet. Om vi dessutom tittar på flyktingfrågan så blir det väldigt tydligt. Även om vi innerst inne vet att människor far illa och t o m dör i sina ansträngningar att trygga sitt eget liv och framtid så väljer vi att förhindra eller försvåra deras ansträngningar p g a av vi är rädd att vi själva måste försaka någonting. Bara det faktum att vi väljer att titta bort och ignorera det lidande som finns säger en del om den moral som vi idag har i Sverige.

Så är vi som nation goda, onda eller bara någonting mittemellan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.