Försäkringskassan, sjukskrivning, sjukpenning och indrag

Publicerad december 18, 2017 av Kent Holmkvist

För ett par veckor sedan var Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen hos Försäkringskassan, i Aftonbladet. Där gjorde han uttalandet att endast 3 % nekas sjukpenning av försäkringskassan. Siffran kändes väldigt låg med tanke på att t o m facket har börjat klaga på att försäkringskassan drar in sjukpenningen för människor som faktiskt är sjukskrivna. Jag skickade ett mail till försäkringskassans, som hamnade hos försäkringskassans statistikavdelning. Dom hade vänligheten att skicka mig en rapport som heter “Svar på regeringsuppdrag Rapport – Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017. Sjuk- och rehabiliteringspenning’

Det första som dyker upp i detta svar är en sammanfattning. Jag måste bara nämna inledningen på den eftersom jag faktiskt hajade till när jag läste den:

”Ökad möjlighet att nå regeringens mål när sjukfrånvarons ökning har brutits Sjukpenningtalet har börjat minska. Uppgången har brutits och utvecklingen vänt nedåt. I maj 2017 låg sjukpenningtalet på 10,7 dagar, vilket innebär en svag minskning fyra månader i rad. Det ligger nu 0,9 dagar under Försäkringskassans utvecklingsbana för att nå regeringens mål att sjukpenningtalet högst ska vara 9,0

dagar år 2020. Detta innebär att möjligheten att nå regeringens mål har ökat. För att målet ska nås krävs emellertid att antalet ansökningar om sjukpenning minskar och att det fortsätter att ske förbättringar inom sjukskrivningsprocessen.”

Är det bara jag som uppfattar denna text som att prio 1 är att nå regeringens mål, vilket är att betala ut mindre sjukpenning, och att dom verkar stolta över att dom verkar nå det målet? Men hur kan dom nå det målet om sjukskrivningarna ökar?

När jag läser detta svar från Försäkringskassan så inser jag att dom har en del termer som en vanlig dödlig inte riktigt förstår. T ex när han säger att dom bara nekar 3 % av sjukskrivningarna så gäller det startade sjukskrivningar om jag nu tolkat detta korrekt. Däremot när dom nekar sjukpenning för dom som varit sjukskrivna mer än 90 dagar så kallas det “avslutade sjukpenningsfall” eller tidgare “indrag”. Eftersom att det var just indragen jag var intresserad av så började jag läsa om just dom. Dom har varit snälla nog att göra ett diagram (sid 28) där dom visar hur mängden “indrag” har utvecklats.

När man läser diagrammet så är det helt uppenbart att dessa indrag har ökat kraftigt. Kort sagt dom har nekat fler och fler sjukpenning fast dom faktiskt är sjukskrivna av en läkare.

När försäkringskassan gör sina bedömningar gällande sjukpenning för längre sjukskrivningar så följer dom dessa direktiv:

  • Under de första 90 dagarna som den försäkrade är sjukskriven kan Försäkringskassan betala sjukpenning om individen inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar kan Försäkringskassan betala sjukpenning om den försäkrade inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar kan den försäkrade få sjukpenning om han eller hon inte kan utföra normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att den försäkrade med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före dag 366. I dessa fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180. Regeln gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
  • Efter 365 dagar kan den försäkrade bara få sjukpenning om han eller hon inte kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Undantag från detta kan göras om det kan anses oskäligt att bedöma den försäkrades arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

Läs särskilt att efter 365 dagar så kan du nekas sjukpenning så länge som det finns något som helst jobb på arbetsmarknaden som du kan utföra. Rent fysiskt kan nästan vem som helst vara t ex grindvakt. Du kan vara grindvakt om du är deprimerad, har cancer, bruten arm osv. Det betyder inte att någon arbetsgivare vill anställa en sjukskriven som grindvakt. Bara att du rent fysiskt skulle kunna utföra jobbet. Det betyder i princip att nästan alla som är sjukskriven över 365 dagar kan nekas sjukpenning. Med detta regelverk, i kombination med dom direktiv som försäkringskassan har fått av regeringen för att få ner kostnaden för sjukpenning, så finns en avsevärd risk att Försäkringskassan börjar tolka regelverket nitiskt vilket diagrammet verkar visa.

Eftersom att alla partier verkar se tiggeri som ett samhällsproblem så kan man tycka att dom alla borde göra allt för att inte skapa egenproducerade svenska tiggare genom att neka svaga människor sjukpenning. Om dom vill frigöra resurser, vilket försäkringskassan har gott om i form av utredare, läkare och övrig personal, så kan dom väl istället lägga ner Försäkringskassan och istället införa medborgarlön. Då kan dom lägga ner AF dessutom av bara farten. Förstå vilken mängd kompetent arbetskraft vi skulle tillföra till arbetsmarknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.