Problemet med att använda ekonomiska styrmedel

”Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att… ”. Hur ofta har vi inte hört den inledningen då politiker uttrycker sina visioner. Man höjer en skatt här och lägger till en avgift där. Eller för att inte tala om ”Vi vill sänka en skatt här och en avgift där…”. Men vad blir effekten av att använda ekonomiska styrmedel?

Låt oss ta några exempel som är aktuella just nu. Vi vill t ex att människor skall äta mindre kött. Om vi sätter en hög skatt på kött, för att minska köttkonsumtionen, så kommer det inte att påverka en rik människas köttvanor. Dom har råd ändå. Samma sak gäller t ex flyget.

Effekten skulle därför bli att dom som har gott om pengar utan problem kan sitta och äta en stek på flyget till Thailand utan att det påverkar dom särskilt mycket. Pengarna blir ett frikort för privilegierade att fortsätta med just den aktivitet som vi gemensamt ansett vara skadlig. Jag tror att det är ganska demoraliserande när den stora massan kan se att vissa får agera skadligt bara för att dom har mer pengar. Särskilt med tanke på att rikedom generellt är ärvd. Det finns nämligen inga krav på att en rik människa måste vara smart, god eller kreativ. Ganska ofta kan det faktiskt vara tvärtom.

Låt oss säga att vi i demokratisk ordning beslutar att flygresor till Thailand är skadligt för allmänheten eftersom att utsläppen är för stora. Är det då inte rimligt att vi helt enkelt förbjuder flygresor till Thailand? Flygresan blir inte nämligen inte mindre skadlig för att passagerarna har gott om pengar.

I dagens värld har vi pengar, och drömmen om rikedom, som drivmedel. Alla kan ju se att rikedom är ett frikort. Men är det verkligen pengar den bästa vägen för mänskligheten? Är det rimligt att det optimala målet är att bli så rik att man kan köpa sig fri från ansvar. Om den stora massan av människor börjar uppleva att det är orättvist och att rikedom används till att köpa sig fri från mänsklighetens gemensamma ansvar så kan det snabbt leda till missnöje och oroligheter. Historien är full av sådana exempel.

Om pengar används som belöning för bra saker skulle det kanske kunna fungera. Men då skall inte människor kunna ärva rikedom. Inte heller bör människor kunna bygga upp rikedom genom att göra saker som är skadliga för mänskligheten vilket är allt för vanligt idag då själva rikedomen ofta är högre prioriterad än moral och etik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.