Varför är inte alla kristna vänsterpartister?

Ingen kan väl egentligen ifrågasätta att kristendom är en utbrytare från judendomen. Jesus själv var ju faktiskt jude. Man skulle kunna säga att kristendomen blev en frikyrka i relation till judendomen. Själva grunden för kristendomen är Jesus själv eftersom att han blev upphöjd till gud. Så man kan lugnt säga att Jesus är det viktigaste elementet i kristendomen. Därför anser jag att det är rimligt att Jesus ord och handlingar borde vara det absoluta rättesnöret för alla kristna runt om i världen.

Om man läser nya testamentet så är dock väldigt tydligt att Jesus handlingar är väldigt mycket vänster. Han driver månglarna ur templet. En tydlig bild av att kapitalet inte får dominera över folket. Han predikar måttfullhet och omsorg. För att inte tala om det Jesus sa enligt Matteusevangeliet: ”Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.”

Bibeln är full av budskap som klart talar för att Jesus faktiskt var vänsterpartist, vänsterinriktad socialdemokrat eller varför inte en ideologisk miljöpartist. Med tanke på att jorden är hans skapelse så kan han ju inte vara så glad över att den förstörs. Så varför är dagens kristna i så stor utsträckning höger. Eller i många fall väldigt höger? Jag har grubblat över detta till och från i många år och det enda jag har kommit fram till är att kyrkan en gång i tiden var makt. Därför vill människor med ekonomisk makt även ackumulera den makten. Pengar vinner alltid över moral som det verkar, och genom århundraden så tog helt enkelt den ekonomiska makten över den moraliska.

Jag är dock ganska säker på att om Jesus fanns/finns och han ser vilka handlingar som har skett och fortfarande sker i hans namn så gråter han nog i sin himmel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.