Är moms ett bra eller dåligt sätt att beskatta befolkningen?

Vi har många olika sätt att beskatta samhället. Det finns inkomstskatt, vinstbeskattning, fastighetskatter, miljöskatter osv osv… Vi har även konsumtionsskatt i form av moms. Alla våra olika skatter går till att bekosta våra gemensamma utgifter i samhället. Momsen står för 22,18 % av statens totala skatteintäkter.

Om man är politiskt höger borde man vara emot moms eftersom att själva funktionen är att hämma konsumtion. Denna insikt fick mig att fundera över varför inte högern driver den frågan hårt. När jag funderade över momsens funktion så insåg jag att det är en platt skatt. Rik som fattig betalar samma skatt. Om vi tog bort 22,18 % av statens skatteintäkter så skulle vi vara tvungen att ersätta detta bortfall. Vid en debatt om ersättningsskatter skulle nog V, S och MP kraftfullt argumentera för höjda vinstskatter, inkomstskatter och arvsbeskattning. Skatter som är konstruerade så att ju mer man tjänar desto mer betalar man. Ju rikare man är desto mer betalar man. Skatter som skulle göra att de som hade störst möjlighet att bidra till det allmänna faktiskt gjorde det istället för att lägga den procentuellt tyngsta bördan på de som har det sämst.

Låt mig ge lite exempel:

Kalle tjänar 20 000 kr i månaden. Han köper mat för 5 000 kr. på dessa 5 000 kr betalar han moms. (5 000 x 0,107 = 535 kr). Kalle betalar därför 535 kr i skatt för att äta. Det är 2,67 % av hans totala inkomst.

Gustaf von Fikonstråle tjänar 60 000 kr i månaden. Även han köper mat för 5 000 kr och därmed betalar han 535 kr i skatt även han. Han betalar då 0,89 % av sin inkomst i skatt för att äta.

Det låter inte så mycket i kronor men momssatsen på mat är 12 % och på många övriga produkter är det 25 %. Vi kan utgå ifrån att Kalle spenderar största delen av sin inkomst och låt oss säga att att 12 000 kr av hans inkomst går till momspliktiga varor där 5 000 kr går till mat och resten går till produkter med 25 % moms. Han har då betalat 1 935 kr i konsumtionsskatt (moms). Det är 9,67 % av hans inkomst. Gustaf von Fikonstråle har då bara betalat 3,23 % i skatt för samma sak.

Så den fattige betalar en betydligt större del av sin inkomst i konsumtionsskatt än en rik person. Jag finner det lite konstigt med tanke på att en rik person har betydligt bättre råd att betala än en fattig. Men det skulle kunna förklara varför högern inte driver frågan om lägre moms.

Som miljövän är det naturligtvis önskvärt att ha hög konsumtionsskatt eftersom att en lägre konsumtion gynnar miljön. Men som miljövän inser man även vikten av jämlikhet i samhället eftersom att det krävs solidaritet och gemensamma insatser för att lyckas med miljöarbetet. Då kan man inte ha stor ekonomisk ojämlikhet eftersom att det skapar friktion i samhället. Energiskatt och miljöskatt har liknande konstruktion som moms så blir det lite jobbigt som miljövän att propagera för dessa skatter då dom ställs emot ekonomisk jämlikhet som också behövs.

I en framtid borde man kanske fundera över att ta bort momsen på saker som människor måste ha för att leva ett värdigt liv. Basmat skulle t e x kunna vara en sådan produktgrupp. Sedan kanske ersätta statens inkomstbortfall med skatter som jämnar ut villkoren i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.