Borde svenska bolag sluta handla med amerikanska bolag som inte betalar en rimlig lön?

Tidigare i min karriär så jobbade jag åt ett stenföretag i Stockholm. En stor del av mina arbetsuppgifter var att sätta upp importkanaler från Kina. Kina var på den tiden i början av sin ekonomiska expansion och det fanns många problem att lösa för att få fungerande leverantörer från Kina. De största problemen med detta var arbetsmiljön och villkoren för de kinesiska arbetarna. Det var brist på skyddsutrustning, dåliga arbetsvillkor och väldigt låga löner. Det resulterade i stora debatter i svensk politik och press om huruvida svenska bolag borde importera från Kina. Helt rimligt enligt min mening. Vi hade redan påbörjat arbetet med att säkerställa sådant men konsekvensen av debatten blev att nästan alla företag jobbade hårt med att säkerställa arbetarnas arbetsvillkor. Med vissa leverantörer lyckades man bra med andra mindre bra och dom fick man byta ut.

Att vi i Sverige ställer krav på arbetsvillkor och därmed hjälper till att sätta ribban för hur arbetare runt om i världen bör behandlas är en bra sak. I den globaliserade värld som vi lever i är det viktigt att alla länder sätter dessa krav så att företagen inte bara flyttar sin produktion till länder som har de sämsta villkoren för arbetarna. Om vi tillåter sådant beteende så får vi en nedåtgående spiral och förr eller senare så kommer även arbetarna i Sverige att drabbas..

Just nu pågår det en debatt i USA om deras minimilön. USA:s federala minimilön är för närvarande 7,25 dollar. En lön som helt enkelt inte går att leva på. Demokraterna i USA… nåja… de flesta demokraterna vill höja minimilönen till 15 dollar. Tyvärr verkar det som att det inte kommer att hända. Men frågan som jag då ställer mig är: Borde inte vi i Sverige då pressa svenska bolag att kräva en minimilön på 15 dollar av deras amerikanska leverantörer? Det ligger ju helt i linje med hur vi agerat mot t ex Kina tidigare. Borde inte vi i solidaritet med med de amerikanska arbetarna tydligt deklarera att vi i Sverige inte kommer att handla med bolag som inte betalar sina anställda en lön som man kan leva på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.