Hälsa till vilket pris?

Pengars funktion är egentligen att vara en värdehållare. Meningen med pengar är att det finns en garant för dess värde så att man inte måste idka byteshandel med varandra. Tyvärr så varierar pengars värde rätt rejält beroende på mot vilken vara man jämför. Vi kallar det för prisförändringar. Vi säger t ex inte att värdet på kronan har ökat jämfört mot olja och att värdet har minskat jämfört mot toalettpapper. Vi säger att priset på olja har gått ner och priset på toalettpapper har gått upp. Dessa förändringar i ”pris” sker oftast utan att resurskostnaden förändrats. Det enda som förändrats är hur vi värderar pengar gentemot varan.

Jag förstår att första stycket var mer än lovligt tråkigt att läsa men det vara viktigt att få med det för att göra argumentationen begriplig.

Just nu har vi två kriser. En medicinsk och en ekonomiskt. Det finns en glidande skala på hur man värderar vikten på skalan medicin/ekonomi. Det kanske inte är konstigt att människor inom vården anser att den medicinska aspekten är viktigare än den ekonomiska och att många ekonomer anser det motsatta. Själv ser jag ekonomi som ett stöd för samhället och samhället är vi alla. D v s människor. Så följaktligen är människor viktigare än ekonomi.

Dagens ekonomiska system är dessutom inte en naturlag. Moses hade inga ekonomiska regler på sina tavlor när han kom ner från berget. Dagens ekonomiska regler är påhittade av människor och grundreglerna i det systemet skapades i en tid där man inte ens kunde fantisera ihop dagens verklighet.

Pengar har bara ett fixerat värde just i betalningsögonblicket när de byts mot en vara. Så kort sagt kan man egentligen inte säga vad pengars värde är förrän dom används. Men även pengar är en handelsvara. Ett bolag i USA kan vara kund hos t ex LKAB. Dom kan då spekulera i att kronan kommer att bli starkare i framtiden och då välja att köpa in svenska kronor i förväg. Det påverkar värdet på valutan eftersom att efterfrågan ökar.

Valutakursen är viktig. Om kronan är stark så får man mer utländsk valuta för pengarna. Därför blir varan man köper billigare och självklart fungerar det tvärt om om valutan är svag. Men då blir det lättare att exportera. Detta är tänkt att fungera som en självjusterande funktion eftersom att om valutan blir svag så kan man exportera mer och då ökar efterfrågan på ens valuta och därmed värdet. Detta är teorin. Men nu kommer vi till praktiken. Det finns enkla sätt att manipulera värdet på en valuta vilket görs hela tiden och ses som en naturlig del av vårt ekonomiska och politiska system. Man kan göra det genom att skapa mer pengar eller att ta pengar ur cirkulation. Eller varför inte bara säga att man funderar på att skapa mer valuta. Det brukar räcka för att sänka en valutakurs. Detta görs för att av olika skäl. Det kan vara rent ekonomiska men i Sverige handlar det oftast om att upprätthålla konkurrenskraften och därmed hålla ner arbetslösheten.

I dessa Coronatider är det många ekonomer som oroar sig för att vår ekonomi havererar om vi gör stödåtgärder genom att skapa pengar vilket leder till något slags ekonomiskt Armageddon. Jag själv förstår faktiskt inte den oron. Ur min synvinkel är det andra saker vi bör oroa oss för. Så länge som alla våra handelspartners trycker pengar som galningar så kan även vi göra det eftersom att det inte påverkar balansen mellan våra valutor. Däremot spelar det stor roll VEM som får tillgång till dessa pengar inom ett valutaområde. Om vi ger dom till bankerna så kommer klyftorna att öka kraftigt i valutaområdet. Om vi ger dessa pengar till medborgarna kommer klyftorna att minska. Så självklart tycker jag att vi skall ge dessa pengar till medborgarna, vilket inkluderar även företagare, så att dom kan konsumera i samhället till gagn för alla företag som kommer att finnas när krisen är över.

Nästa problem handlar inte om hur mycket pengar som finns utan vad vi kan köpa för dessa pengar. Vad kommer att finnas tillgängligt efter att krisen är över? Hur kommer världens länder att agera när virusspridningen avtar? Kommer vi att få köpa mat från andra europeiska länder eller kommer dom att bygga upp en självförsörjning först? Vad kommer en mobiltelefon att kosta och går den att köpa? Svaret på dessa frågor får vi inte förrän efteråt.

Men i en tid som denna tycker jag själv att vi skall prioritera livet, samhället och människan. Resten får vi fixa senare. Så just nu i denna brinnande kris anser jag att det är viktigare att vi fokuserar på att rädda så många liv som möjligt. Det ekonomiska systemet får vi titta på senare. Vi bör nog även reformera det rejält för helt uppenbart är det så pass trasigt att det havererar vid minsta kris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.