Flyktingar som vapen

Media har redan döpt det som händer vid den Grekiska gränsen till “flyktingkrisen”. Det är som sker där nere är förvisso en kris men det är inte flyktingarna som krisar utan moralen och det sunda förnuftet.

EU har ända sedan kriget i Syrien började gjort allt dom kunnat för att stoppa flyktingar från att komma till EU. Argumenten har varit många och lösningarna rätt cyniska. Vi har idag stora flyktingläger på Grekiska öar där förhållandena är miserabla. EU har betalat STORA pengar till Turkiet för att stoppa de miljoner flyktingar som idag finns där. Turkiets ledare Erdogan har på nära håll fått se hur bräckligt EUs samhällssystem egentligen är och hur långt EUs ledare är villiga att få för att inte befatta sig med människor som faktiskt flytt för sina liv. Därför är det väl knappast konstigt att en man som Erdogan använder dessa flyktingar som ett vapen i ett storpolitiskt spel genom att helt enkelt låta dom gå mot EUs gränser. Vi talar om potentiellt miljoner av människor som till varje pris vill hitta ett lugnt hörn i världen där de kan skapa sig ett drägligt liv.

Vad blir EUs och Sveriges svar på detta? I Sverige åker en ledare ner till gränsen och lämnar ut flygblad till flyktingarna där det deklareras att det är lönlöst att komma till Sverige. En annan svensk politiker poserar i jaktkläder med korslagda armar med budskapet att gränserna skall stärkas. Grekerna möter flyende män, kvinnor och barn med tårgas och gummikulor. Om inte det beteendet är en moralens kris så undrar jag om moral ens finns.

Om vi tittar på historien så har vi haft liknande situationer som faktiskt hanterades på samma sätt av t ex Sverige. I början av andra världskriget motade vi faktiskt judar och det var endast i slutet av kriget som vi släppte in flyende judar i landet. Betänk att Sverige faktiskt var väldigt tyskvänligt i början av andra världskriget. Men åren går och historien bleknar. Föreställ er att det blev krig i Israel och en miljoner judar flyr från Israel. Hur skulle Sverige då reagera om Grekland sköt gummikulor och tårgas mot de flyende?

Men hur hanterar man flyktingar som flyr från elände och misär? Tänk om ni var i deras situation. Ett liv utan framtid, ert hem slagit i spillror och ingen vill öppna sin dörr för er. Jag skulle nog känna en stor desperation. Särskilt om jag såg oskyldiga människor i alla åldrar sakta tyna bort samtidigt som jag visste att det fanns en region utan krig och med stort välstånd. Ett så pass stort välstånd att dom kunde betala 63 miljarder kronor till Turkiet för att hindra flyktingarna att söka asyl i deras region.

Flyktingarna kommer fortsättningsvis att försöka söka asyl i EU. Vad har dom för alternativ? Dom kan antingen gå tillbaka till ett utbombat hem där striderna pågår, dom kan sitta i ett miserabelt flyktingläger på obestämd tid eller så kan dom försöka ta sig till ett land där det är fred och välstånd. Flyktingarna kommer fortsättningsvis att försöka ta sig till EU. Vad kan EU göra för att lösa problemet? Som jag ser det finns det tre alternativ.

  1. Vi kan göra upp med Erdogan som vi gjort tidigare. Men denna gång kommer Erdogan att kräva mer. Mycket mer. Vi blir Turkiets lakejer.
  2. Vi kan ställa upp kulsprutorna vid gränsen och skjuta varje flykting som försöker närma sig. För om hundra tusen flyktingar stormar gränsen så är det nog var som krävs för att stoppa dom. Dock verkar detta vara ett alternativ som har både Sverigedemokraternas och Moderaternas gillande med tanke på deras iver att “stärka gränsen”.
  3. Vi släpper in flyktingarna i EU och gör en gemensam satsning för att integrera dom i samhället även om det innebär en del uppoffringar för vår egen del.

Om vi som nation, region och människa någonsin skall kunna bära vårt huvud högt igen så finns bara ett alternativ och det är alternativ 3. Historien kommer att döma oss hårt om vi väljer något av de andra alternativen. Och om vi ändå gör det så vill jag aldrig mer höra någon ledare som gått med på den saken tala om moral eller sund förnuft. Dessa har då helt förverkat rätten att göra det.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga ett par ord till alla modiga män som försöker grumla debatten genom att hela tiden hävda att det mest är unga män som försöker korsa gränsen till EU. Detta i ett försök att ifrågasätta flyktingarna motiv och utsatthet:

Det är bra att ni deklarerar detta nu så att era familjer vet att om Sverige någonsin hamnar i samma situation så kommer ni först att skicka era kvinnor och barn mot gummikulorna och tårgasgranaterna innan ni själva försöker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.