Förstår verkligen politikerna underlagen till besluten dom tar?

Politiker tar viktiga beslut som påverkar oss alla. Dom är medborgare i Sverige, har rösträtt och dom representerar folket. Man kan även säga att dom är av folket. Dom har olika bakgrund, olika utbildning och olika erfarenheter men dom kan inte vara experter på allt. Därför förlitar sig nog dom flesta politiker på utredningar. Vi har utredningar om allt mellan himmel och jord. Det är bra att dom söker experthjälp när deras kunskaper inte räcker till men frågan är om dom verkligen förstår allting som står i dessa utredningar?

Jag har suttit och läst en del utredningar, mest om ekonomi, och jag slogs av hur tekniskt språket är. En av dom enklare jag läst är Underlagsrapport till analysgruppen Arbetet i framtiden och ändå dyker det upp termer som verkar självklara men som inte är det. Låt mig ge några exempel:

  • Medborgarlön eller negativ inkomstskatt. Vet ni skillnaden?
  • Produktivitetstillväxt
  • Effektivisera transfereringssystemet

Jag själv fastnade på produktivitetstillväxt. Det är en viktig term som används ganska ofta för att motivera flertalet politiska beslut. Frågan jag fick i huvudet var: Hur räknar man ut produktivitetstillväxten för ett helt land? Namnet skvallrar ju om att det har att göra med hur produktiva vi är i Sverige och det är en viktig siffra och ju mer produktiva vi är desto bättre för Sverige. Eller hur?

Eftersom att, vad jag vet, inte företag måste lämna in några siffror på exakt hur många enheter dom producerar av sina produkter så utgick jag från början att denna siffra måste räknas ut i pengar. Dvs BNP delat med antal arbetade timmar i jämförelse med tidigare år. Men jag var inte säker så jag kontaktade en grupp av mycket kunniga människor med politisk bakgrund och frågade. Jag blev bl a hänvisad till ett dokument som heter Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Som givits ut av Svenskt Näringsliv. Där står:

Produktivitet mäter hur effektiv produktionsprocessen i ekonomin är. Det vanligaste måttet på produktivitet är arbetsproduktiviteten som definieras som produktionsvolym per arbetad timme. En högre arbetsproduktivitet innebär således både att mer kan produceras givet antalet arbetade timmar och att färre antal timmar krävs för att uppnå en given produktionsvolym.

För ett givet genomsnittligt antal arbetade timmar i befolkningen som helhet bestäms BNP per capita av arbetsproduktiviteten. Samtidigt är utvecklingen av BNP per capita avgörande för en ekonomis välståndsutveckling. OECD:s välståndsliga jämför olika länders levnadsstandard baserat på köpkraftsjusterad BNP per capita. För att Sverige ska kunna klättra i denna krävs en stark produktivitetsutveckling i svensk ekonomi framöver.

Här talas om “volym” inte pengar. Jag fortsatte min lilla undersökning för att ta reda på detta men ingen verkade veta säkert. Så till sist blev jag tvungen att skriva till SCB och fråga dom hur dom faktiskt räknar ut produktivitetstillväxten. Jag fick följande svar:

Hej!

Så här är arbetsproduktiviteten definierad i vårt (Nationalräkenskapernas) senast publicerade Statistiska Meddelande (SM):

Arbetsproduktivitet

Arbetsproduktivitet definieras som förädlingsvärde per arbetad timme. Produktivitetsförändringen utgör förändringen av förädlingsvärdet i fasta priser i relation till förändringen i antalet arbetade timmar.

Som du ser så är det volymen uttryckt i pengar som ingår.

Så vår produktivitetstillväxt räknas ut i pengar. Detta gör att konjunktur, valutatillgång och investeringar i maskinutrustning som ersätter arbetare påverkar vår produktivitet mycket mer än hur duktiga vi är på vårt jobb.

Så om banker lånar ut (skapar en massa valuta) till företag som köper maskiner som gör oss alla arbetslösa under en högkonjunktur så kommer vår produktivitetstillväxt att skjuta genom taket. Så om vi ser produktivitetstillväxten som en enbart positiv sak så blir följden att politiker tar beslut som gör att bankerna skall låna ut mer pengar, räntan skall vara negativ och att arbetare ses som en “kostnad” som påverkar produktivitetstillväxten negativt.

Därför blir min fråga relevant. Förstår verkligen politikerna underlagen till besluten dom tar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.