Varför är det så viktigt att ta bort värnskatten?

Jag skall ärligt erkänna att jag inte hade en aning om vad värnskatt egentligen var förrän det drogs upp i årets regeringsförhandlingar. Förmodligen p g a att ingen jag umgås med, eller jag själv, har varit i närheten av löner där värnskatt blir aktuellt. Men helt uppenbart uppfattas denna skatt som skadlig inom vissa kretsar i riksdagen.

Vad är då värnskatten? Enligt wikipedia är det en 5 % i extra skatt på inkomster över 662 300 kr / år. Kort sagt en skatt som bara drabbar dom som har väldigt goda inkomster. Jag uppfattar den som en ganska blygsam extraskatt med tanke på hur mycket pengar staten behöver för att bygga ut försvaret enligt ofta framförda önskemål.

Men varför är det så viktigt för våra riksdagsmän att bli av med just den skatten? Den drabbar ju ingen fattig om man säger så. Men när jag läste vidare om denna skatt och sedan kollade upp riksdagsmännens arvoden så insåg jag att deras grundarvode är 802 800 kr / år. Utöver det kan dom även ha andra arvoden som höjer deras inkomster. Så följaktligen innebär en borttagen värnskatt att riksdagsledamöterna sänker sin egen skatt. Det skulle kunna förklara varför värnskatten snart är borta.

Det är helt uppenbart att det finns klara fördelar med att vara riksdagsledamot. För inte nog med att dom kan påverka sin egen skatt. Dom kan även påverka sina egna arvoden. Arvodet bestäms av Riksdagens arvodesnämnd som är underställd riksdagen. Det kanske är dags att koppla riksdagsledamöternas arvoden till någon annans löneläge? Vad sägs om att arvodet sätts till medellönen för t ex sjuksköterskor? För på så vis är chansen jättestor att dom äntligen får upp sina löner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.