Varför skall ekonomiska experters ord väga tyngre än naturvetenskapen?

Vetenskapen har varit med och format historien. Den har genom årtusenden försett ledare med underlag till politiska beslut för samhällets bästa. Nåja… Ibland var nog besluten bara för ledarens eget bästa. Folkets bästa har kanske inte alltid varit världens ledares högsta prioritering. Så är det även idag. Vetenskapen förser även idag världens ledare med underlag men även nu finns det ledare som väljer att lyssna på viss vetenskap samtidigt som dom struntar i annan vetenskap.

Detta blir extra tydligt när det gäller klimatforskning, där vissa ledare väljer att bara lyssna med ett halvt öra på vissa forskare och experter, samtidigt som en annan typ av forskare och experter alltid har ledarens uppmärksamhet. Men vilka experter är det som ignoreras och vilka är det som det lyssnas på?

Klimatforskarna är forskare i naturvetenskap. En av dom äldsta vetenskaperna. Så här står det om naturvetenskap på wikipedia:

“Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser (så kallad naturvetenskaplig metod). Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas”

Kort sagt handlar naturvetenskap om fakta som sätts av naturlagarna. Så forskning inom naturvetenskap borde då väga ganska tungt när beslut om klimatet skall tas.

Tyvärr är det oftast en helt annan vetenskap som styr våra politiska beslut och det är den ekonomiska forskningen. Ekonomiska experter har i dagens samhälle en otrolig makt. Ekonomisk vetenskap skall handla om ekonomisk och social utveckling. Problemet är att den ekonomiska forskningen rör sig inom ramar som vi människor har beslutat och av någon anledning verkar den ekonomiska delen fått större vikt än den sociala. Vårt ekonomiska system är absolut ingen naturlag. Ekonomiska regler har inte kommit från Gud. Om så var fallet så skulle det nog finnas fler budord där 11:de budordet skulle vara: “Du skola inte införa värnskatt ty det äro skadligt för tillväxten”.

Borde det inte vara så att klimatforskarna sätter upp villkoren för samhällets överlevnad och dom ekonomiska forskarna sätter upp ekonomiska system som på bästa sätt kan möta möta klimatforskarnas resultat? Av någon idiotisk anledning är det idag tvärtom. Klimatarbetet måste anpassa sig till ekonomernas modeller som faktiskt inte är några naturlagar. Vi kan faktiskt, med politiska beslut, ändra ekonomins villkor på kort tid.

Naturen struntar högaktningsfullt i marginalskatt, tillväxtkurvor och periodiseringsregler. Så borde vi inte ge våra ekonomiska forskare och experter nya uppgifter? Borde inte deras främsta uppgift, just nu, vara att rita på ett helt nytt ekonomiskt system som är anpassat till dom rön som klimatforskarna kommit fram till. Det skulle nog vara bra om ekonomers samhällsställning åkte ner några pinnhål?

Det är inte dom som skall styra världens utveckling för det kommer nog att sluta med elände med tanke på att deras modeller kan ge ekonomisk tillväxt oavsett vilka idiotisk konsekvenser det får för samhället. Bara en sådan sak att ett krig kan ge ekonomisk tillväxt borde räcka för vi skall inse hur korkat vårt nuvarande ekonomiska system är. Det vore nog inte dumt att underställa denna yrkesgrupp alla andra. Iallafall tills dess att dom kan komma fram till ett ekonomisk system som gynnar världens utveckling och framtida överlevnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.