Vad löns det att sätta miljömål om vi bara når 6,25 % av dom?

Inom svensk politik är det inte alls ovanligt att politiker står i TV och deklarerar sin egen fantastiskhet efter att dom fått igenom en motion som egentligen bara handlar om målsättningar. Exemplen är många. När det gäller satsning på att skapa jobb är det t ex inte ovanligt att en politiker hävdar att viss satsning skall ge X antal jobb. Huruvida det verkligen blir några jobb är det få som kontrollerar.

Försvaret har just stått i TV och sagt att dom inte når sina mål utan behöver mer pengar. Just nu är det dock inom miljö och klimat som det sätts upp flest mål och det är oftast en Miljöpartist som står i TV och tar åt sig äran för det dom kallar en fantastisk framgång. Detta märktes Inte minst när det gällde Parisavtalet. Då radade politikerna upp sig, slog sig för bröstet och kallade överenskommelsen för “historisk”.

Säkert skänker hela skådespelet lite tröst åt vår befolkning så länge som dom inte inser att det hela bara blir ett spel för galleriet. För vad är det för mening med mål om dom inte nås?

Jag gick ut på Naturvårdsverket och tittade lite om hur det går i miljöfrågor när det gäller att nå de mål som våra politiker skrutit så mycket om. Under “Miljöarbete i samhället” hittar man “Miljökvalitetsmålen”. Dessa är uppdelade i olika grupper som jag listar nedan:

Begränsad klimatpåverkan

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Frisk luft

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Bara naturlig försurning

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Giftfri miljö

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Skyddande ozonskikt

Når vi målen? Ja!

Notering: Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.

Säker strålmiljö

Når vi målen? Nära!

Notering: Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.

Ingen övergödning

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Myllrande våtmarker

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Levande skogar

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Storslagen fjällmiljö

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

God bebyggd miljö

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Ett rikt växt- och djurliv

Når vi målen? Nej!

Notering: Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

När man nu läser detta och räknar lite så märker man att vi bara når miljömålen i 6,25 % av fallen. Det är faktiskt bara när det gäller skyddande ozonskikt som vi nått målet. Har det blivit så att våra politiker ser det som en seger att sätta upp målsättningar även om dom aldrig nås? Är vi väljare så pass dumma att vi köper denna strategi?

Jag tycker det är dags att vi börjar kräva att politikerna inte bara sätter målsättningar utan även säkerställer att målen nås. Om våra nuvarande politiker inte är kompetenta nog för att åstadkomma det så får vi väl rösta fram andra politiker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.