Varför accepterar vi gifter i livsmedelsproduktionen?

Ekot rapporterar idag att förgiftade ägg har spridits i flera europeiska länder. Man har funnit spår av insektsmedlet fipronil i äggen och 180 äggfarmer i Nederländerna har stängts ner p g a av detta. Fipronil är ett nervgift som används för att bli av med skadedjur och då särskilt löss och fästingar. I större doser kan dessa även skada människor. Det är tydligen förbjudet att använda detta medel på djur inom livsmedelsindustrin men tydligen är det helt OK att bespruta allt foder som djuren skall äta.

Nu är inte detta första gången vi får larm om gifter i våra livsmedel. Dom har duggat så tätt att människor inte längre verkar reagera. Varför blir vi t ex inte mer upprörda av det faktum att vi inte bör äta fisken i våra egna vatten p g a de höga halterna av PCB och dioxiner? Tycker vi verkligen att det är viktigare att ha ekonomisk tillväxt än tillgång på mat och vatten som är giftfria?

Jag gick ut på Livsmedelsverkets hemsida och hittade följande text och bild:

Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande rekommenderas att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Rekommendationen gäller strömming/sill och vildfångad lax och öring från hela Östersjön och Bottniska viken. Den gäller också vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern, liksom röding och sik från Vättern.

Vi skall betänka att anledningen till varför vi har förgiftat vår egen planet är för att “spara pengar”. Det finns helt enkelt ekonomisk orsaker till varför vi spyr ut miljögifter. Detta gäller inte bara i jordbruket utan även i alla annan industri, där hänsyn till miljön historiskt oftast setts som en kostnad och ett hinder, och har därför ofta har fått stryka på foten.

Varför är vi inte mer upprörda? Är det så viktigt för oss att hålla industrin och och vårt ekonomiska system under armarna och därför accepterar vi att vi förgiftar vår egen mat? Är det viktigare att ha militärövningar över Vättern än att har rent vatten? Är det viktigare att gruvindustrin får tjäna storkovan trots riskerna? Är det viktigare att hålla bil- och flygindustrin på gott humör än att faktiskt förbättra miljön, inte bara för oss själva, utan även för kommande generationer?

Det känns som att vi inte riktigt prioriterar rätt. ALLA våra politiker borde ställa sig bakom ett krav på att giftfri mat, vatten och luft är högsta prioritet. Det borde genomsyra alla andra politiska frågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.