Är det dags för Sverige att återinföra blandekonomi?

Jag har funderat över vilket system vi egentligen har i Sverige. Jag tror inte att jag kan klassas som expert i ämnet men jag antar att vi lever i ett social-liberalt samhälle. Kanske med mer fokus på liberalt än socialt. Systemet är klart kapitalistiskt och många ser med avsky på tankar om t ex planekonomi.

Planekonomi är ett system som lätt leder tankarna till Sovjetstaten och övriga öststatsländer. Men planekonomi handlar egentligen om att staten beslutar om vad som skall prioriteras, produceras och till vilket pris. Låter rätt demokratiskt i mina öron men precis som kapitalism har sina nackdelar så har även planekonomi sina brister. Men det finns även fördelar. Det blir t ex lätt för staten att styra produktion i en miljövänlig riktning. Produktiviteten har dock en tendens att minska och så även kreativiteten. Även Lenin upptäckte detta. Trots att Marx förespråkade nationalisering av all produktion så tillät Lenin att bönderna sålde sitt överskott på en öppen marknad.

Det verkar som att kapitalism har mycket svårt att klara de utmaningar som vi just nu står inför. Det blir helt uppenbart när man man ser hur vinst går för moral och rätt. Som ex kan nämnas skövling av skog, jakten på olja i Arktis eller hur generellt miljöfrågor alltid får åka i baksätet samtidigt som tillväxten sitter vid ratten.

I Svensk anda var vi länge förespråkare av blandekonomi. Det gällde även det borgerliga blocket. Det fanns helt enkelt områden där kapitalism inte var gynnsamt för resultatet och därför var det nog naturligt för borgarna att förespråka blandekonomi.

Idag är det ren och skär kapitalism som gäller i Sverige. Om någon ens andas tanken om blandekonomi så kommer det genast upp ett gäng ultrablå debattörer som hävdar att det är ett sluttande plan som leder till planekonomi. Detta trots att även Moderaterna en gång i tiden var för blandekonomi.

I min värld är det resultatet som är det viktiga. Hur når man lättast det resultat man vill uppnå? I vissa fall är kapitalism vägen att gå men i många fall är planekonomi enda vägen att gå. Det innebär att vi kanske borde återuppliva tanken om blandekonomi igen. Den tanken borde väl inte vara så svår att smälta i mellanmjölkens land?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.